Project 2017 

“Viva Verdi en Rossini”

gaat door!!

Beste koorleden en geïnteresseerden,

Wij hebben nu al goed nieuws voor u: Het SLK 2017-project Viva Verdi en Rossini gaat door!!

Het aantal aanmeldingen is voldoende en ook dankzij enkele inmiddels toegekende subsidies gaat het lukken om de financiën rond te krijgen. Bovendien is er qua stemverdeling een mooie basis voor een goed concert. Dat neemt niet weg dat de inschrijving op dit moment niet gesloten wordt, er kunnen nog zeker een aantal zangers bij voor we aan het maximale aantal koorleden zitten.
Dus trek die laatste twijfelaars over de streep!

Het overgrote deel van de deelnemers heeft zijn/haar bijdrage al betaald, waarvoor onze hartelijke dank! Degenen die nog even gewacht hebben op “groen licht” vragen we nu hun bijdrage zo spoedig mogelijk te storten: €135 voor deelname en muziek op rekeningnummer
NL04 INGB 0005 7203 29, t.n.v. Stichting Leidse Koorprojecten.
Vermeld bij de betaling: voornaam en achternaam deelnemer en stemsoort.
Als u op uw eigen bankafschrift ziet dat het geld is afgeschreven, kunt u ervan uitgaan dat het in orde is. Over ongeveer twee weken zal de penningmeester een berichtje sturen aan degenen waarvan de bijdrage dan nog niet ontvangen is.

Met dit project hopen we tegemoet te komen aan de wensen van veel koorleden. Dat wil zeggen: een groot koor, een groot orkest, vier solisten, veel publiek en extra podiumactiviteiten.

Samen met onze vaste dirigent Wim de Ru en de muziekcommissie hebben we een prachtig programma samengesteld. Wij gaan Italiaans repertoire uit de 19e eeuw zingen, zowel wereldlijk als geestelijk. Van Gioacchino Rossini zal een religieus werk worden uitgevoerd, namelijk de Messa di Gloria, uniek voor Leiden en een première voor Zuid Holland. Dit prachtige werk is in de zeventiger jaren ‘herontdekt’.
Heerlijk om te zingen zijn ook enkele koorstukken van Giuseppe Verdi uit de opera’s Nabucco, La Traviata, Aïda, Il Trovatore en Macbeth. De koorstukken worden afgewisseld door aria’s van vier solisten en de verschillende onderdelen worden aaneen gesmeed door een verteller. Bovendien zullen leerlingen van het voortgezet onderwijs acte de présence geven.
Voor het eerst zullen wij samenwerken met het Leiderdorps Kamerorkest. Dit orkest bestaat uit goedgeschoolde amateurs en zal worden aangevuld met een aantal professionals. Wij zullen tijdens de repetitieperiode ook een enkele keer samen met hen oefenen!

De eerste repetitie start op 14 januari 2017 en de repetities zijn als vanouds op zaterdagmiddagen in de Lokhorstkerk van 14.00 – 17.00 uur. De exacte repetitiedata vinden jullie hieronder bij ‘Praktische informatie’.
Omdat het concert in overleg met LKO begin juni is gepland en we ook rekening hebben gehouden met de meivakantie, is de periode om te repeteren iets korter. Daarom hebben we een extra studiedag op 13 mei ingelast.
Op 3 juni 2017 vindt het concert plaats in de Hooglandse Kerk. De datum van de generale repetitie wordt in overleg met het LKO nog nader bepaald.

We willen onze toeschouwers graag een mooi concert bieden. Daarom vragen we aan alle deelnemers om maximaal aanwezig te zijn.

Praktische informatie

▪ Voor dit project zoeken we minimaal 150 en maximaal 200 deelnemers. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen hoor je medio november (of eerder als het aantal deelnemers

al gehaald is) definitief of het project doorgaat.

▪ Wim de Ru is de dirigent. Paula Bogers begeleidt de repetities op de piano.

▪ Het repetitieschema is als volgt:
– 14 en 28 januari
– 11 en 18 februari
– 4, 18 en 25 maart
– 1 en 15 april
– 6, 13 (hele dag) en 20 mei
– generale repetitie: nog nader te bepalen
– concert: 3 juni 2017 in de Hooglandse Kerk, Nieuwstraat 20 te Leiden.

▪ De repetities zijn zaterdags in de Lokhorstkerk, Pieterskerkstraat 1 te Leiden, van 14.00-17.00 uur.

▪ De Lokhorstkerk verzorgt koffie en thee in de pauze à 1 euro per kopje.

▪ Aanwezigheid: Bij meer dan 2 keer absentie, volgt een gesprek met de dirigent. Ben je een langere aaneengesloten periode afwezig, overleg dit dan ook met de dirigent.

Aanmelding
• Je kunt je aanmelden via het aanmeldingsformulier hierboven bij het kopje “Inschrijving project 2017”
• Wees er snel bij! Het kan zijn dat we per stemsoort een stop moeten instellen.

Betaling
• Kosten van deelname € 110,- . Voor alle muziek betaal je € 25,-. Je krijgt een pakket partituren dat je na afloop mag houden. Totale kosten € 135.
• Inschrijving is definitief als de betaling binnen is op rekeningnummer:
NL04 INGB 0005 7203 29, t.n.v. Stichting Leidse Koorprojecten
Vermeld bij de betaling: voornaam en achternaam deelnemer en stemsoort.
• Met je deelname verplicht je je bovendien om 2 concertkaartjes tegen voorverkoop prijs à € 22,50 af te nemen om te verkopen aan familie of vrienden. Verkoop aan de zaal € 25,-.

Restitutieregeling
• Mocht je om welke reden dan ook niet mee kunnen doen aan het project en meld je dit vóór 14 januari 2017, dan krijg je 75% van de deelnamekosten (= € 92,50) retour.
• Je krijgt 50% (= € 55) retour, als je (onverhoopt) stopt vóór 15 maart 2017.
• Er vindt geen restitutie plaats als je stopt ná 15 maart 2017. Wel heb je dan recht op 2 vrijkaarten, indien je ook zelf de verplichte 2 concertkaarten afneemt.

Zing mee in een projectkoor!

Wie een keer mee wil zingen in een groot projectkoor, zonder zich direct voor jaren te verbinden als vast koorlid, kan terecht bij de Stichting Leidse Koorprojecten. Beginners en gevorderden, geschoolde en amateurstemmen zingen gezellig samen. Voorzingen is niet nodig.

Zing mee in een projectkoorDe repetities, die altijd in een informele sfeer plaatsvinden, worden tweewekelijks gehouden. Op zaterdagmiddag, gedurende de periode van een half jaar, wordt een muziekstuk ingestudeerd.

De uitvoering vindt meestal plaats in juni, vaak in de Hooglandse kerk van Leiden. Het project van 2013 hebben we vanwege ons 25-jarig jubileum  in de Pieterskerk uitgevoerd!

Het is geweldig leuk om te doen en iedereen is welkom!

Meer informatie over de stichting, vindt u hier terwijl het projectarchief een indruk geeft van de projecten van de stichting.

Meer weten?

Meld je aan voor de nieuwsbrief (zie kader rechts op pagina) of neem contact met ons op!

Comments are closed.