Huiswerk en uitspraakregels

 

uitspraak italiaans 2

Macbeth

[2] Patria oppressa                                             Onderdrukt vaderland

Coro                                                                        Koor van de Schotse vluchtelingen

Patria oppressa! il dolce nome,                         Onderdrukt vaderland! Nee, je kunt

no, di madre aver non puoi,                               de zoete naam van je moeder niet bezitten,

or che tutta a figli tuoi                                          nu je voor je zonen

sei conversa in un avel.                                      een graftombe bent geworden.

D’orfanelli e di piangenti                                    Van wezen en van wenenden

chi lo sposo e chi la prole                                   gaat – nu eens van een echtgenoot, dan

weer van kinderen –

al venir del nuovo sole                                        bij het aanbreken van iedere nieuwe dag

s’alza un grido e fere il ciel.                                een schreeuw op die de hemel verwondt.

A quel grido il ciel risponde                                De hemel antwoordt op die schreeuw

quasi voglia impietosito                                      alsof zij, ontroerd,

propagar per l’infinito,                                         jouw smart, o onderdrukt vaderland,

patria oppressa, il tuo dolor.                               voor eeuwig zou willen verbreiden.

Suona a morto ognor la squilla,                        De klok luidt voortdurend ten dode,

ma nessuno audace è tanto                              maar niemand is zo stoutmoedig

che pur doni un vano pianto                             om zelfs maar een vergeefse traan te plengen

a chi soffre ed a chi muor.                                  voor de lijdenden en de stervenden.

Aida

[5] Gloria all’Egitto                                     Glorie aan Egypte

POPOLO                                                      VOLK
Gloria all’Egitto, ad Iside                            Glorie aan Egypte en aan Isis,
che il sacro suol protegge!                        die de heilige grond beschermt!
Al Re che il Delta regge                             Laten wij feestelijke hymnen aanheffen
inni festosi alziam!                                      voor de Koning die de Delta regeert.
Gloria! Gloria! Gloria!                                  Glorie, glorie, glorie!
Gloria al Re!                                                 Glorie voor de Koning!
DONNE                                                        VROUWEN
S’intrecci il loto al lauro                              Moge de lotus zich met de laurier vervlechten
sul crin dei vincitori!                                   op de haren van de overwinnaars!
Nembo gentil di fiori                                   Laat een zachte waterval van bloemen
stenda sull’armi un vel.                              zich als een sluier over hun wapens uitspreiden.
Danziam, fanciulle egizie,                        Laten wij dansen, Egyptische meisjes,
le mistiche carole,                                       de mystieke dansen,
come d’intorno al sole                                zoals de sterren in de hemel
danzano gli astri in ciel!                             rondom de zon dansen.

SACERDOTI                                                PRIESTERS
Della vittoria agl’arbitri                                Heft uw aangezicht op
supremi il guardo ergete;                           naar de allerhoogste rechters van de victorie;
grazie agli Dei rendete                               brengt dank aan de goden
nel fortunato dì.                                           op deze gelukkige dag.
POPOLO                                                      VOLK
Come d’intorno al sole                               Zoals de sterren in de hemel
danzano gli astri in ciel!                             rondom de zon dansen!
Inni festosi alziamo al Re,                         Laten wij feestelijke hymnen aanheffen
alziamo al Re.                                              voor de Koning.
SACERDOTI                                                PRIESTERS
Grazie agli Dei rendete                              Brengt dank aan de goden
nel fortunato dì.                                           op deze gelukkige dag.
POPOLO                                                      VOLK
Vieni, o guerriero vindice,                         Kom, o overwinnende strijder,
vieni a gioir con noi;                                   kom, verheug u samen met ons;
sul passo degli eroi                                    laten wij onze lauriertakken, onze bloemen
i lauri, i fior versiam!                                   uitstrooien voor de voeten van de helden.
Gloria al guerrier, gloria!                            Glorie voor de strijder, glorie!
Gloria all’Egitto, gloria!                               Glorie voor Egypte, glorie!
SACERDOTI                                                PRIESTERS
Agli arbitri supremi                                      Heft uw aangezicht op
il guardo ergete;                                          naar de allerhoogste rechters van de victorie;
grazie agli Dei rendete                               brengt dank aan de goden
nel fortunato dì.                                           op deze gelukkige dag.

La traviata             De dolende

[7] Brindisi: Libiam ne’ lieti calici      Toast: Laten wij proeven uit de vrolijke kelken

Alfredo                                                      Alfredo

Libiam ne’ lieti calici                              Laten wij proeven uit de vrolijke kelken,

che la bellezza infiora,                          die door de schoonheid worden versierd,

e la fuggevol ora                                    en moge het vluchtige uur

s’inebri a voluttà.                                    dronken worden van genot.

Libiam ne’ dolci fremiti                          Laten wij drinken op de zoete sidderingen

che suscita l’amore,                               die de liefde teweegbrengt,

poiché quell’occhio al core                  omdat dat oog

(indicando Violetta)                                (hij wijst naar Violetta)

onnipotente va.                                      met overmacht in ons hart dringt.

Libiamo, amor fra i calici                       Laten we drinken, want met deze kelken

più caldi baci avrà.                                 zal de liefde warmere kussen brengen.

Tutti                                                           Allen

Libiamo, amor fra i calici                       Laten we drinken, want met deze kelken

più caldi baci avrà.                                 zal de liefde warmere kussen brengen.

Violetta                                                     Violetta

Tra voi saprò dividere                            Ik zal mijn vrolijke tijd weten te verdelen

il tempo mio giocondo;                          te midden van jullie;

tutto è follia nel mondo                         alles in de wereld is dwaasheid,

ciò che non è piacer.                             maar niet het plezier.

Godiam, fugace e rapido                      Laten we genieten, want vluchtig en snel

è il gaudio dell’amore;                           is de vreugde van de liefde;

è un fior che nasce e muore,               zij is een bloem die geboren wordt en sterft,

né più si può goder.                               men kan er niet meer van genieten.

Godiam c’invita un fervido                    Laten we genieten, een vurige

accento lusinghier.                                vleiende stem nodigt ons uit.

Tutti                                                           Allen

Godiam la tazza e il cantico                 Laten we genieten! De wijn en het gezang

la notte abbella e il riso;                        en het gelach verfraaien de nacht;

in questo paradiso                                 de nieuwe dag zal ons aantreffen

ne scopra il nuovo dì.                            in dit paradijs.

Violetta, ad Alfredo                                 Violetta, tot Alfredo

La vita è nel tripudio.                             Het leven bevindt zich in het gejubel.

Alfredo, a Violetta                                   Alfredo, tot Violetta

Quando non s’ami ancora.                   Voor wie de liefde nog niet kent.

Violetta, ad Alfredo                                 Violetta, tot Alfredo

Nol dite a chi l’ignora.                            Zeg het niet tegen degene die haar niet kent.

Alfredo, a Violetta                                   Alfredo, tot Violetta

È il mio destin così.                                Zo is mijn lot.

Tutti                                                           Allen

Godiam la tazza e il cantico                 Laten we genieten! De wijn en het gezang

la notte abbella e il riso;                        en het gelach verfraaien de nacht;

in questo paradiso                                 de nieuwe dag zal ons aantreffen

ne scopra il nuovo dì.                            in dit paradijs.

Il trovatore

[10] Vedi! Le fosche notturne

Zingari                                                                    Koor der zigeuners

Vedi! le fosche notturne spoglie                       Zie! Het geweldige hemelgewelf

de’ cieli sveste l’immensa volta;                         legt zijn donker nachtgewaad af;

sembra una vedova che alfin si toglie             het lijkt op een weduwe die zich uiteindelijk ontdoet

i bruni panni ond’era involta.                             van de donkere kleding waarin zij gehuld was.

All’opra! All’opra! Dàgli! Martella!                       Aan het werk! Aan het werk! Sla erop, hamer!

Chi del gitano i giorni abbella?                         Wie maakt de dagen van de zigeuner mooi?

La zingarella!                                                        Het zigeunermeisje!

Versami un tratto: lena e coraggio                    Schenk me een teug in: het lichaam en de ziel

il corpo e l’anima traggon dal bere.                   ontlenen sterkte en moed aan het drinken.

Oh, guarda! guarda! Del sole un raggio          O, kijk, kijk! Een zonnestraal

brilla più vivido nel mio/tuo bicchiere!              glinstert feller in mijn/jouw glas!
All’opra! All’opra!                                                  Aan het werk! Aan het werk!
Chi del gitano i giorni abbella?                         Wie maakt de dagen van de zigeuner mooi?
La zingarella!                                                        Het zigeunermeisje!

Nabucco

[12] Vaʼ, pensiero                                      Verdwijn, gedachte

Coro degli Ebrei                                          Koor van de Israëlieten

Va’, pensiero, sull’ale dorate;                    Verdwijn, gedachte, op vergulde vleugels,

va’, ti posa sui clivi, sui colli,                     verdwijn, zet je neer op de hellingen en de heuvels,

ove olezzano tepide e molli                      waar de zoete luchten van onze geboortegrond

l’aure dolci del suolo natal!                       mild en zacht geuren!

Del Giordano le rive saluta,                      Begroet de oevers van de Jordaan,

di Sonne le torri atterrate …                      de verwoeste torens van Sion …

Oh mia patria sì bella e perduta!              O, mijn vaderland, zo schoon maar ook verloren!

Oh membranza sì cara e fatal!                  O herinnering, zo dierbaar maar ook zo noodlottig!

Arpa d’or dei fatidici vati,                            Gouden harp van de profetische zieners,

perché muta dal salice pendi?                 waarom hang jij zwijgend aan de wilgen?

Le memorie nel petto raccendi,                Doe de herinneringen in onze harten opvlammen,

ci favella del tempo che fu!                       vertel ons over de tijden van weleer.

O simìle di Sòlima ai fati                            O, jij harp, verwant aan het lot van Jeruzalem,

traggi un suono di crudo lamento,           breng het geluid voort van een rauwe klacht,

o t’ispiri il Signore un concento                of moge de Heer je een lied inblazen

che ne infonda al patire virtù!                   dat deugd toevoegt aan het lijden!

 

 

Comments are closed.