De Stichting

Mogen wij ons voorstellen?

De Stichting Leidse Koorprojecten (SLK)  is in 1987 opgericht. Het doel van de stichting is om zowel geoefende als nieuwe amateurzangers en -zangeressen de mogelijkheid te bieden in een groot koor een bijzonder werk uit te voeren. Eenmaal per 2 jaar organiseert de SLK een groot project voor een koor van ca. 200 zangers, met professionele orkestbegeleiding en indien mogelijk met begeleiding of omlijsting in de vorm van een ballet of een (andere) kunstzinnige uiting. Ook probeert de SLK altijd een maatschappelijk thema als rode draad door de uitvoering te laten lopen en onder de aandacht te brengen van het publiek. Dit kan zijn aandacht voor het milieu, conflicten en misstanden in de wereld, of andere zaken.

Uitgevoerde werken vanaf 1987  Vanaf de start zijn er veel bijzondere projecten uitgevoerd. Het  eerste was een groot en bijzonder project  ‘the Gates of Greenham’ van Tony Biggin. Hierna volgden tal van nieuwe koorprojecten, meestal met een bepaald thema, zoals Concert om Vrede, Misa por la Paz en Misa Criolla van Ariel Ramirez. Daarnaast ‘the Cry of the Earth’, eveneens van Tony Biggin, de Carmina Burana, de opera Carmen en een onbekende compositie van Robert Schumann ‘das Paradies und die Peri’. De Carmina Burana en Carmen werden op sommige onderdelen begeleid door een ballet. Bij de uitvoering van ‘das Paradies und die Peri’ is het verhaal omlijst door een lichtshow in verschillende kleuren. De voorlaatste uitvoering (2011) bestond uit het oratorium ‘die Schöpfung’ van Joseph Haydn. Verschillende beeldend kunstenaars hebben door het tentoonstellen van hun werk het scheppingsverhaal verbeeld. Een kunstenares heeft zelfs tijdens de uitvoering twee schilderijen op grote schermen gecreëerd. In 2013 vond het jubileumconcert plaats in de Pieterskerk, voor een impressie zie het archief.

Vanaf het begin  heeft de Stichting nauw samengewerkt met Wim de Ru, koordirigent. Gelukkig heeft Wim zich, na een ziekteperiode in 2011, weer bereid verklaard om op te treden als dirigent en artistiek adviseur.

De laatste tien jaar is er een groeiende professionaliteit in de wijze waarop de organisatie van de projecten wordt gerealiseerd. De spontaniteit en het  ‘familiegevoel’ dat onder veel koorleden ontstaat, is daarbij niet minder geworden. De koorzangers waarderen de manier waarop de projecten worden georganiseerd en geleid. Nog altijd zijn de koorleden zeer enthousiast en wordt er vrij snel na de uitvoering uitgekeken naar een volgend bijzonder project.

Hou je van zingen, maar wil je je niet binden aan een ‘vast’ koor?  Ons projectkoor is er voor de geoefende amateur, maar ook juist voor diegene, die wel eens wil kijken of zingen ook voor hem of haar een leuke bezigheid is. De uitvoering vindt meestal plaats in de maand juni in één van de grote kerken van Leiden. Een half jaar van tevoren (januari) wordt begonnen met de koorrepetities. Die vinden in de regel plaats om de andere week op een zaterdagmiddag in Leiden.

Wat vragen we van jou?  Het is belangrijk dat je op alle repetitiedata aanwezig bent en dat kost iets van je vrije tijd. Er wordt van de koorleden een financiële bijdrage gevraagd voor bijvoorbeeld zaalhuur, honorarium dirigent en een volledige vergoeding van de eigen bladmuziek. Tezamen geeft dat ongeveer een bedrag van € 100,-. Daarnaast is het de bedoeling dat je 2 entreekaartjes voor de uitvoering zelf verkoopt. In de aanloop naar en tijdens de uitvoering hebben we ook assistentie nodig voor allerlei hand- en spandiensten. Denk bijvoorbeeld aan publiciteit d.m.v. het ophangen van posters. Wil je je opgeven als projectzanger dan kan dat via deze website. Je kunt je ook aanmelden voor de nieuwsbrieven waarna je op de hoogte blijft van de belangrijke data en deadlines.

Donateurschap of sponsoring  De projecten worden bekostigd uit bijdragen van de projectzangers. Bovendien worden subsidies aangevraagd bij een aantal fondsen en de gemeente Leiden. In deze tijd is het niet eenvoudig onze begroting rond te krijgen. Daarom doen we een beroep op belangstellenden die dit initiatief een warm hart toedragen en het belangrijk vinden dat ook niet-geschoolde zangers de kans krijgen op deze manier in aanraking te komen met klassieke muziek. Als je je wilt opgeven als donateur of sponsor kan dat bij info@koorprojecten.nl  en ontvang je meer informatie over wat het betekent donateur/sponsor te zijn. Hartelijk dank voor jouw bijdrage!

Het stichtingsbestuur bestaat uit:

  • Ans Gottenbos, voorzitter
  • Marijke van der Meij, secretaris, social media en website
  • Liesbeth Groen, penningmeester, coördinatie vrijwilligers
  • Herman de Geus, educatie en pr, lid muziekcommissie
  • Frits van Oosten, communicatie, lid muziekcommissie

Comments are closed.