Dirigenten

Klik in het submenu op een van de namen.

Dirigient Wim de Ru is de vaste dirigent van SLK. Dirigent Paul Valk heeft in 2011 ons koor geleid toen Wim de Ru vanwege ziekte uitviel. Onder zijn bezielende leiding hebben de 220 koorleden zich Die Schöpfung in 12 repetities eigen gemaakt. De stichting had zich geen betere invaller kunnen wensen. Alhoewel hij een ervaren dirigent is, was het voor hem pas de tweede keer dat hij dit koorstuk dirigeerde. De eerste keer, een concert eind maart in het Amsterdams concertgebouw, was een groot succes. In juni heeft hij dit nog eens over gedaan in Leiden. Zijn energieke manier van dirigeren is iedereen zeer goed bevallen.

 

Comments are closed.