Reis naar Engeland

FCS-2015-July+$232-lr

Geslaagde reis projectkoor naar Engeland!!

Onder het motto “Holland comes to Fleet” kondigde de “Fleet Choral Society” het concert aan, dat de Stichting Leidse Koorprojecten samen met het Engelse koor gaf op zaterdag 4 juli 2015 in de Engelse plaats Fleet.
Op de kop af drie weken ervoor gaven beide koren een gezamenlijk concert in de Leidse Hartebrugkerk. Het programma van beide concerten was vrijwel gelijk.
De samenstelling en omvang van het projectkoor, zoals dat in Fleet aantrad, verschilde sterk van het koor tijdens de Leidse uitvoering. In Fleet bestond elke stempartij van het projectkoor uit slechts zes personen, behalve de bassen, die telden er maar vijf. En in deze bescheiden omvang zongen we het achtstemmige (!) “Blest Pair of Sirens”. Daarbij gelukkig krachtig ondersteund door de veel grotere “Fleet Choral Society”. Bij het concert in de Hartebrugkerk lagen de verhoudingen andersom. Toen was het Leidse koor in de meerderheid.
Prachtige plaatsen
De reis naar Engeland omvatte veel meer programmaonderdelen dan het concert. We bezochten prachtige plaatsen als Winchester en Salisbury. In de laatstgenoemde stad kregen we een zeer onderhoudende rondleiding in de immens grote kathedraal, waar we een blik mochten werpen op één van de bewaarde kopieën van de Magna Carta uit 1215. Dit document wordt wel beschouwd als een essentiële mijlpaal in de ontwikkeling van de Engelse democratie en rechtspraak.
In de kathedraal van Winchester streelde het indrukwekkende jongenskoor onze oren tijdens de Evensong.

treinfoto fleetTussen Fleet en de bezochte steden reisden we per trein. Tijdens één van deze ritten was de conducteur bereid om – in ruil voor een lied dat we voor hem zongen – bijgaande groepsfoto te maken. Tot slot van de reis maakten we een relaxed boottochtje op het kanaal van Basingstoke.
Heel veel dank aan de reiscommissie voor deze onvergetelijke “toernee”.

 Project “Blest pair of sirens” een groot succes!!

image

Op zaterdag 13 juni 2015 heeft de Stichting Leidse Koorprojecten (SLK) samen met het Engelse koor Fleet Choral Society (FCS) het avondvullend concert ‘Blest pair of Sirens’ gegeven in de Hartebrugkerk. De Engelse componist Bob Chilcott heeft beide koren aan elkaar gekoppeld, nadat hij eind 2013 bij SLK een workshop verzorgde. Wij kenden Bob Chilcott van zijn “Requiem” dat we in de zomer van 2013 bij ons Jubileumconcert hebben gezongen, naast “Cry of the Earth” van Tony Biggin. Op het programma stonden werken van Engelse, Nederlandse en enkele Duitse componisten. Uiteraard ook van Bob Chilcott. Het publiek was enthousiast en beide koren vonden het een feest om met elkaar te zingen.

De leden van FCS kwamen ’s ochtends in Leiden aan voor een stadswandeling, aangeboden door SLK. Daarna gingen een aantal SLK’ers met hen de stad in voor een lunch. ’s Middags repeteerden beide koren met elkaar en afzonderlijk. De goede akoestiek van de Hartebrugkerk en het prachtige orgel vielen in de smaak.

Wim de Ru dirigeerde ’s avonds als eerste “I was glad” van Henry Purcell, dat door beide koren samen werd gezongen. FCS zong vervolgens enkele delen uit de Mis in G D167 van Schubert onder leiding van Gwyn Parry-Jones, gevolgd door een orgelsolo van Jeroen Pijpers die Ritornello Capriccioso van Strategier uitvoerde op het Maarschalkerweerdorgel. Daarna was het de beurt aan het koor van de Stichting Leidse Koorprojecten. Na het gevoelige “Thou knowest Lord” van Bob Chilcott kon het publiek “Hör mein Bitten” beluisteren. De Engelse sopraan Emma Mabin vertolkte op schitterende wijze de aria in dit expressieve stuk van Mendelssohn en het koor van SLK wist haar mooi te volgen. Daarna volgden o.a. liederen van Hendrik Andriessen, Herman Strategier en Albert de Klerk. Beide koren zongen vervolgens het aanstekelijke “Souvenir uit Nederland” van Annie M.G. Schmidt met als refrein ‘a doll, a mill. a tulip, tulip, tulip and a wooden shoe’.

Na de pauze bood FCS een mooi programma met werk van diverse Engelse componisten als Chilcott, Rutter en Donkin. Het publiek was onder de indruk van “In Flanders fields” en “The Lily and the Rose”. De leden van SLK hadden veel bewondering voor de kwaliteit van dit koor, maar zij kregen op hun beurt de nodige complimenten van de Engelse collega’s.
Het concert werd in stijl afgesloten met het achtstemmige “Blest Pair of Sirens” van Hubert Parry, onder directie van Gwyn Parry-Jones. Dit stuk werd ook gezongen bij de huwelijkssluiting van prins William en Kate Middleton. En als reprise was daar weer het door het enthousiaste publiek meegeklapte ‘a doll, a mill, a tulip, tulip, tulip and a wooden shoe’.

Wij kijken met veel plezier terug op dit mooie concert en verheugen ons op het tegenbezoek aan Fleet van 2 tot en met 5 juli 2015, waar een aantal leden van SLK ditzelfde concert zullen zingen.

Comments are closed.