Requiem Chilcott en workshop

De keuze voor de stukken is gevallen op het Requiem van Chilcott en op een oude bekende: Cry of the Earth van Tony Biggin.

Wim de Ru, onze dirigent, schrijft ter toelichting het volgende:

“Het is voor het eerst in de geschiedenis van de stichting dat we een Requiem gaan zingen.  Als koorregisseur en componist wordt Bob Chilcott alom geprezen. Hij begrijpt koren en haalt het beste uit hen naar boven. Geen wonder. Bob is van jongs af aan koorzanger: als jongen zong hij het Pie Jesu solo in het koor van King’s College en maakt uiteindelijk voor 12 jaar deel uit van de King’s Singers als tenor. Na het succes van Salisbury Vespers, is Bob Chilcott verder gegaan op het pad van de grotere liturgische werken met zijn plechtstatige en verheffende Requiem. Gebruik makend van de teksten uit de “Missa pro defunctis” en het “Book of Common Prayer“ geeft dit werk een nieuwe kijk op deze teksten: het prachtige “Thou Knowest, Lord”, het krachtige “Offertorio”, het vloeiende “Sanctus” en het betoverende “Pie Jesu”. Dit Requiem uit 2010 is een hommage aan zijn grote voorgangers door zijn eigen unieke, serene, meditatieve kwaliteit, prachtig vormgegeven door gemengde stemmen.”

Wil je alvast een idee krijgen van het requiem van Chilcott? Ga dan naar Youtube, waar een opname is te vinden.

Als klap op de vuurpijl hebben we Bob Chilcott gevraagd een workshop te geven. Helaas lukt dat vanwege zijn drukke schema niet meer vòòr onze uitvoering.  Wel hebben we een reservering in zijn agenda kunnen maken voor het weekend van 19 en 20 oktober 2013.  Dus als je mee wilt doen, houd dit weekend dan vrij. Nadere informatie volgt.

Onderstaande tekst is ook te downloaden als pdf via: Requiem Chilcott

Introit and Kyrie
Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis.Te decet hymnus, Deus, in Sion, et tibi reddetur votum in Jerusalem.Exaudi orationem meam.Ad te omnis caro veniet. Heer geef hun de eeuwige rustEn het eeuwige licht verlichte hen.U komt een lofzang toe,  God op Sion, en  in Jeruzalem zult Gij ontvangen wat U is beloofd.Verhoor mijn gebed.Tot U zal alle vlees komen.
Kyrie eleison.Christe eleison. Heer ontferm U over ons.Christus ontferm U over ons.
Offertorio
Domine Jesu Christe, Rex gloriae,libera animas omnium fidelium defunctorumde poenis inferni et de profundo lacu.Libera eas de ore leonis,ne absorbeat easTartarus,ne cadant in obscurum. Heer Jezus Christus, Koning van heerlijkheid,behoed de zielen van alle gestorven gelovigenvoor de straffen van de hel en de diepe afgrond.Bevrijd hen uit de muil van de leeuw,dat de onderwereld hen niet verzwelgt,dat zij niet in de duisternis  vallen.
Hostias et preces tibi, Domine,laudis offerimus.Tu suscipe pro animabus illisQuarum hodie memoriam facimus.Face eas, Domine, de morte transire ad vitam,quam olim Abrahae promisistiet semini eius. Offers en gebeden,  Heer, bieden wij U aan.Neem ze aan voor die zielendie wij vandaag gedenken.Laat hen, Heer, overgaan van de dood naar het leven, zoals U dat ooit aan Abraham hebt beloofden aan zijn nageslacht.
Pie Jesu
Pie Jesu Domine:Dona eis requiem.Pie Jesu Domine:Dona eis sempiternam requiem. Liefdevolle Heer JezusGeef hun rust.Liefdevolle Heer JezusGeef hun de eeuwige rust.
Sanctus
Sanctus, sanctus, sanctusDominus, Deus sabaoth.Pleni sunt coeli et terra Gloria tua.Hosanna in excelsisBenedictus qui venit in nomine Domini.Hosanna in excelsis. Heilig, heilig, heiligDe Heer, de  God der Heerscharen!Hemel en aarde zijn vol van uw heerlijkheid.Hosanna in den hoge!Gezegend is hij die komt in de naam van de Heer.Hosanna in den hoge!
Agnus Dei
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona eis requiem, sempiternam requiem. Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld geef hun rust, geef hun de eeuwige rust.
Thou knowest, Lord
Thou knowest, Lord, the secrets of our hearts.Shut not thy merciful ears to our prayer; but spare us, Lord most holy, O God most mighty, O holy and merciful Saviour, thou most worthy Judge eternal, suffer us not, at our last hour, for any pains of death, to fall from thee. U kent,  Heer, de geheimen van ons hart. Sluit uw barmhartige oren niet voor ons gebed maar wees  ons genadig.Allerheiligste Heer, almachtige God, heilige en barmhartige Redder, rechtvaardige eeuwige Rechter,laat ons in het uur van onze dood,in onze doodsstrijd, niet in de steek.
Lux aeterna
 Lux æterna luceat eis,  Domine,cum sanctis tuis in æternum, quia pius es.Requiem æternam dona eis, Domine;et lux perpetua luceat eis.Requiem aeternam. Laat het eeuwig licht op hen schijnen,  Heervoor eeuwig bij uw heiligen, omdat Gij liefdevol zijt. Schenk hun eeuwige rust,  Heer;en laat het eeuwig licht hen verlichten.Eeuwige rust.

 

 

Workshop BOB CHILCOTT 12 oktober 2013. Laatste informatie over deze bijzondere dag.

Er is nog ruimte voor nieuwe deelnemers!!!

4 oktober 2013

Beste koorleden en geïnteresseerde zangers,

Met veel plezier bieden wij u een uitbreiding aan van het programma op 12 oktober a.s.. Wij hebben in samenwerking met het Leids Kamerkoor nu ook de ochtend ingevuld. Het LKK is op dit moment  Aesop’s Fables van Bob Chilcott aan het instuderen. Het is voor hen een bijzondere kans om dit met de componist door te kunnen nemen. Hij zal deze muziek op zaterdagochtend van 10.00-12.00 uur met het LKK oefenen. Degenen die zich hebben aangemeld voor de workshop ’s middags kunnen dit als toehoorders volgen, vergelijkbaar met het bijwonen van een masterclass. Hieraan zijn geen verdere kosten verbonden. De leden van het LKK kunnen, als zij dat willen, ook met het middagprogramma meedoen.

Het dagprogramma ziet er nu als volgt uit:

09.30 uur:  de Lokhorstkerk gaat open. Chilcott zal daar dan zijn zodat de aanwezigen informeel alvast met hem kunnen kennismaken, eventueel onder het genot van een kopje koffie of thee. De deelnemers aan het middagprogramma die dit gedeelte al willen bijwonen, krijgen na betaling, contant of via overschrijving, een toegangsbewijs dat de hele dag geldig is

10.00-12.00 uur: masterclass van het LKK

12.00-13.30 uur: middagpauze

Chilcott zal om 13.00 uur weer in de Lokhorstkerk zijn waar de deelnemers aan het middagprogramma met hem kunnen kennismaken, eventueel onder het genot van een kopje koffie of thee

13.30 uur: start eerste deel van de workshop

Chilcott zal vertellen over zijn carrière en de muziek die hij gecomponeerd heeft. Daarna gaan wij zingen

15.00-15.30 uur: pauze, er is wederom koffie of thee te verkrijgen

15.30-17.00 uur: tweede deel van de workshop

17.00 uur: uitvoering van het geoefende repertoire.

Wilt u beide dagdelen bijwonen, dan dient u dus rekening te houden met de lunch door iets mee te nemen of in de omgeving te gaan lunchen. Tijdens alle pauzes zijn koffie en thee verkrijgbaar (voor eigen rekening).

Van Chilcott zelf kwam het idee om familie en kennissen uit te nodigen om te komen luisteren naar het resultaat van een middag hard werken. Wij nemen dat idee graag over! Vanaf 17.00 uur wordt het geoefende repertoire achter elkaar gezongen en familie en vrienden zijn van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

De muziek wordt tijdens de workshop aan alle deelnemers ter beschikking gesteld. Wij hebben deze in Engeland besteld en moeten alles na afloop retourneren. U wordt dus vriendelijk verzocht om de muziek na de workshop weer in te leveren, omdat wij anders de ontbrekende exemplaren moeten betalen. Het is wel mogelijk om de muziek na afloop tegen gereduceerde prijs aan te schaffen.

De kosten van deze middag worden door het huidige aantal deelnemers precies gedekt. Het is daarom van belang  dat iedereen die zich heeft aangemeld ook daadwerkelijk aanwezig zal zijn. Wij rekenen op u!

U kunt uw bijdrage van € 22,50 nog tot en met 6 oktober overschrijven naar ING-rekeningnr. 5720329 ten name van Stichting Leidse Koorprojecten, onder vermelding van Chilcott. Verder kunt u op de dag zelf betalen aan de zaal. Wilt u in dat geval gepast geld meenemen?

Mocht u in familie- of vriendenkring mensen kennen die eveneens geïnteresseerd zijn in deze bijzondere studiedag, dan kan men zich nog aanmelden. Er was in eerst instantie een deadline voor aanmelding omdat het al dan niet doorgaan van deze dag afhing van een minimum aantal deelnemers. Dat aantal is bereikt, maar er is nog meer ruimte in de Lokhorstkerk. Dus nieuwe deelnemers  zijn nog steeds van harte welkom!

Wij verheugen ons zeer op deze dag en we verwachten dat het een bijzondere ervaring zal worden.

Met vriendelijke groeten,

Het bestuur van de Stichting Leidse Koorprojecten

 

 

Leiden, 22 september 2013

 

Beste koorleden en geïnteresseerde zangers,

Wij zijn heel blij dat we kunnen melden dat de workshop van Bob Chilcott op zaterdag 12 oktober 2013 doorgaat! Hieronder volgt alle informatie over het verloop van deze middag.

Programma

Bob Chilcott zal om 13.00 uur in de Lokhorstkerk zijn waar u informeel alvast met hem kunt kennismaken, eventueel onder het genot van een kopje koffie of thee (voor eigen rekening). Om 13.30 uur start het eerste deel van de workshop. Hij zal wat vertellen over zijn carrière en de muziek die hij gecomponeerd heeft. En daarna gaan wij zingen. Er is vervolgens pauze van 15.00 tot 15.30 uur en dan is wederom koffie of thee te verkrijgen. Van 15.30 tot 17.00 uur volgt het tweede deel van de workshop. Van Bob Chilcott zelf kwam het idee om familie en kennissen uit te nodigen om te komen luisteren naar het resultaat van een middag hard werken. Wij nemen dat idee graag over! Vanaf 17.00 uur wordt het geoefende repertoire achter elkaar gezongen en familie en vrienden zijn van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

Muziek

Vanwege de tijd van het jaar staan op het programma:

–       Thou knowest, Lord,  uit zijn Requiem (as a choral leaflet)

–       Jesus, springing (a Christmas carol)

–       Bob Chilcott Carols 1 (book of ten carols)

–       Like a singing bird

–       The Lily and the Rose

Veel van deze muziek kunt u al op You tube vinden en beluisteren. Wij vragen de SLK-leden om hun eigen partituur van het Requiem mee te nemen voor de repetitie van Thou knowest, Lord. Voor de andere deelnemers zijn exemplaren van het choral leaflet beschikbaar. De overige muziek wordt tijdens de workshop aan alle deelnemers ter beschikking gesteld. Wij hebben deze in Engeland besteld en moeten alles na afloop retourneren. U wordt dus vriendelijk verzocht om de muziek na de workshop weer in te leveren, omdat wij anders de ontbrekende exemplaren moeten betalen. Het is wel mogelijk om de muziek na afloop tegen gereduceerde prijs aan te schaffen.

Betaling

De kosten van deze middag kunnen door het huidige aantal deelnemers precies gedekt worden. Het is daarom van belang  dat iedereen die zich aangemeld heeft ook daadwerkelijk aanwezig zal zijn. Wij rekenen op u!! U kunt uw bijdrage van € 22,50 tot en met 6 oktober overschrijven naar ING-rekeningnr. 5720329 ten name van Stichting Leidse Koorprojecten, onder vermelding van Chilcott. Ook kunt u op de dag zelf vanaf 13.00 uur betalen aan de zaal. Wilt u in dat geval gepast geld meenemen?

Mocht u in familie- of vriendenkring andere mensen kennen die eveneens geïnteresseerd zijn in deze bijzondere workshop, dan is er nog ruimte in de Lokhorstkerk voor meer deelnemers. Zij zijn ook van harte welkom! Voor eventuele vragen kunt u een mailtje sturen naar postbusSLK@gmail.com

Wij verheugen ons zeer op deze middag en we verwachten dat het een bijzondere ervaring zal worden.

Met vriendelijke groeten,

Het bestuur van de Stichting Leidse Koorprojecten

 

N.B.: Eind november zal op de site informatie verschijnen over de aanmelding voor het concert met Opus Cuatro, dat in het voorjaar van 2014 georganiseerd  wordt door de  Stichting Argentijnse Muziek in samenwerking met de SLK.

 

 

Aanmelding workshop Bob Chilcott zaterdag 12 oktober 2013 

De Stichting Leidse Koorprojecten viert dit jaar haar 25-jarig jubileum. In dit kader is op 21 juni jl. in de Pieterskerk een concert gegeven waarbij het Requiem van Bob Chilcott en Cry of the Earth van Tony Biggin zijn uitgevoerd. Tony Biggin was hierbij aanwezig. Als volgende jubileumactiviteit organiseert de SLK op zaterdag 12 oktober een workshop die wordt verzorgd door de Engelse componist Bob Chilcott. Door de Observer beschreven als ‘een hedendaagse held van de Britse koormuziek’. Hij treedt regelmatig op als gastdirigent van vooraanstaande koren over de gehele wereld en wordt ook veel gevraagd voor het geven van workshops.

Bob Chilcott staat garant voor een inspirerende middag waarbij hij over zijn werk zal vertellen en met ons delen van het Requiem zal repeteren en ander werk naar keuze. Wij zijn heel blij dat hij in zijn volle agenda een plekje heeft gevonden om naar Nederland te komen en dat hij ons de gelegenheid geeft om onze kennis van zijn prachtige muziek te verdiepen.

De workshop zal op 12 oktober plaatsvinden in de Lokhorstkerk in Leiden, van 13.00 tot 17.00 uur.

Deelname bedraagt € 22,50 per persoon. De componist neemt zelf al het benodigde materiaal mee, dus daar zijn verder geen kosten aan verbonden.

De inschrijving start vanaf 4 september. U kunt zich tot en met 15 september via e-mail aanmelden op info@leidsekoorprojecten.nl. U betaalt aan de kassa in de Lokhorstkerk bij aanvang van de workshop. Afhankelijk van het aantal deelnemers hoort u uiterlijk 23 september of deze workshop definitief door gaat.

Bob Chilcott zong als jongen en als universitair student in het koor van het King’s College van Cambridge. Hij maakte zo’n 12 jaar deel uit van de King’s Singers als tenor. Sinds 1997 is hij werkzaam als componist.  C

Workshop BOB CHILCOTT 12 oktober 2013. Laatste informatie over deze bijzondere dag.

Er is nog ruimte voor nieuwe deelnemers!!!

4 oktober 2013

Beste koorleden en geïnteresseerde zangers,

Met veel plezier bieden wij u een uitbreiding aan van het programma op 12 oktober a.s.. Wij hebben in samenwerking met het Leids Kamerkoor nu ook de ochtend ingevuld. Het LKK is op dit moment  Aesop’s Fables van Bob Chilcott aan het instuderen. Het is voor hen een bijzondere kans om dit met de componist door te kunnen nemen. Hij zal deze muziek op zaterdagochtend van 10.00-12.00 uur met het LKK oefenen. Degenen die zich hebben aangemeld voor de workshop ’s middags kunnen dit als toehoorders volgen, vergelijkbaar met het bijwonen van een masterclass. Hieraan zijn geen verdere kosten verbonden. De leden van het LKK kunnen, als zij dat willen, ook met het middagprogramma meedoen.

Het dagprogramma ziet er nu als volgt uit:

09.30 uur:  de Lokhorstkerk gaat open. Chilcott zal daar dan zijn zodat de aanwezigen informeel alvast met hem kunnen kennismaken, eventueel onder het genot van een kopje koffie of thee. De deelnemers aan het middagprogramma die dit gedeelte al willen bijwonen, krijgen na betaling, contant of via overschrijving, een toegangsbewijs dat de hele dag geldig is

10.00-12.00 uur: masterclass van het LKK

12.00-13.30 uur: middagpauze

Chilcott zal om 13.00 uur weer in de Lokhorstkerk zijn waar de deelnemers aan het middagprogramma met hem kunnen kennismaken, eventueel onder het genot van een kopje koffie of thee

13.30 uur: start eerste deel van de workshop

Chilcott zal vertellen over zijn carrière en de muziek die hij gecomponeerd heeft. Daarna gaan wij zingen

15.00-15.30 uur: pauze, er is wederom koffie of thee te verkrijgen

15.30-17.00 uur: tweede deel van de workshop

17.00 uur: uitvoering van het geoefende repertoire.

Wilt u beide dagdelen bijwonen, dan dient u dus rekening te houden met de lunch door iets mee te nemen of in de omgeving te gaan lunchen. Tijdens alle pauzes zijn koffie en thee verkrijgbaar (voor eigen rekening).

Van Chilcott zelf kwam het idee om familie en kennissen uit te nodigen om te komen luisteren naar het resultaat van een middag hard werken. Wij nemen dat idee graag over! Vanaf 17.00 uur wordt het geoefende repertoire achter elkaar gezongen en familie en vrienden zijn van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

De muziek wordt tijdens de workshop aan alle deelnemers ter beschikking gesteld. Wij hebben deze in Engeland besteld en moeten alles na afloop retourneren. U wordt dus vriendelijk verzocht om de muziek na de workshop weer in te leveren, omdat wij anders de ontbrekende exemplaren moeten betalen. Het is wel mogelijk om de muziek na afloop tegen gereduceerde prijs aan te schaffen.

De kosten van deze middag worden door het huidige aantal deelnemers precies gedekt. Het is daarom van belang  dat iedereen die zich heeft aangemeld ook daadwerkelijk aanwezig zal zijn. Wij rekenen op u!

U kunt uw bijdrage van € 22,50 nog tot en met 6 oktober overschrijven naar ING-rekeningnr. 5720329 ten name van Stichting Leidse Koorprojecten, onder vermelding van Chilcott. Verder kunt u op de dag zelf betalen aan de zaal. Wilt u in dat geval gepast geld meenemen?

Mocht u in familie- of vriendenkring mensen kennen die eveneens geïnteresseerd zijn in deze bijzondere studiedag, dan kan men zich nog aanmelden. Er was in eerst instantie een deadline voor aanmelding omdat het al dan niet doorgaan van deze dag afhing van een minimum aantal deelnemers. Dat aantal is bereikt, maar er is nog meer ruimte in de Lokhorstkerk. Dus nieuwe deelnemers  zijn nog steeds van harte welkom!

Wij verheugen ons zeer op deze dag en we verwachten dat het een bijzondere ervaring zal worden.

Met vriendelijke groeten,

Het bestuur van de Stichting Leidse Koorprojecten

 

 

Leiden, 22 september 2013

 

Beste koorleden en geïnteresseerde zangers,

Wij zijn heel blij dat we kunnen melden dat de workshop van Bob Chilcott op zaterdag 12 oktober 2013 doorgaat! Hieronder volgt alle informatie over het verloop van deze middag.

Programma

Bob Chilcott zal om 13.00 uur in de Lokhorstkerk zijn waar u informeel alvast met hem kunt kennismaken, eventueel onder het genot van een kopje koffie of thee (voor eigen rekening). Om 13.30 uur start het eerste deel van de workshop. Hij zal wat vertellen over zijn carrière en de muziek die hij gecomponeerd heeft. En daarna gaan wij zingen. Er is vervolgens pauze van 15.00 tot 15.30 uur en dan is wederom koffie of thee te verkrijgen. Van 15.30 tot 17.00 uur volgt het tweede deel van de workshop. Van Bob Chilcott zelf kwam het idee om familie en kennissen uit te nodigen om te komen luisteren naar het resultaat van een middag hard werken. Wij nemen dat idee graag over! Vanaf 17.00 uur wordt het geoefende repertoire achter elkaar gezongen en familie en vrienden zijn van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

 

hilcott heeft meer dan 125 werken uitgebracht en s

Muziek

Vanwege de tijd van het jaar staan op het programma:

–       Thou knowest, Lord,  uit zijn Requiem (as a choral leaflet)

–       Jesus, springing (a Christmas carol)

–       Bob Chilcott Carols 1 (book of ten carols)

–       Like a singing bird

–       The Lily and the Rose

Veel van deze muziek kunt u al op You tube vinden en beluisteren. Wij vragen de SLK-leden om hun eigen partituur van het Requiem mee te nemen voor de repetitie van Thou knowest, Lord. Voor de andere deelnemers zijn exemplaren van het choral leaflet beschikbaar. De overige muziek wordt tijdens de workshop aan alle deelnemers ter beschikking gesteld. Wij hebben deze in Engeland besteld en moeten alles na afloop retourneren. U wordt dus vriendelijk verzocht om de muziek na de workshop weer in te leveren, omdat wij anders de ontbrekende exemplaren moeten betalen. Het is wel mogelijk om de muziek na afloop tegen gereduceerde prijs aan te schaffen.

Betaling

De kosten van deze middag kunnen door het huidige aantal deelnemers precies gedekt worden. Het is daarom van belang  dat iedereen die zich aangemeld heeft ook daadwerkelijk aanwezig zal zijn. Wij rekenen op u!! U kunt uw bijdrage van € 22,50 tot en met 6 oktober overschrijven naar ING-rekeningnr. 5720329 ten name van Stichting Leidse Koorprojecten, onder vermelding van Chilcott. Ook kunt u op de dag zelf vanaf 13.00 uur betalen aan de zaal. Wilt u in dat geval gepast geld meenemen?

Mocht u in familie- of vriendenkring andere mensen kennen die eveneens geïnteresseerd zijn in deze bijzondere workshop, dan is er nog ruimte in de Lokhorstkerk voor meer deelnemers. Zij zijn ook van harte welkom! Voor eventuele vragen kunt u een mailtje sturen naar postbusSLK@gmail.com

Wij verheugen ons zeer op deze middag en we verwachten dat het een bijzondere ervaring zal worden.

Met vriendelijke groeten,

Het bestuur van de Stichting Leidse Koorprojecten

 

N.B.: Eind november zal op de site informatie verschijnen over de aanmelding voor het concert met Opus Cuatro, dat in het voorjaar van 2014 georganiseerd  wordt door de  Stichting Argentijnse Muziek in samenwerking met de SLK.

 

 

Aanmelding workshop Bob Chilcott zaterdag 12 oktober 2013 

De Stichting Leidse Koorprojecten viert dit jaar haar 25-jarig jubileum. In dit kader is op 21 juni jl. in de Pieterskerk een concert gegeven waarbij het Requiem van Bob Chilcott en Cry of the Earth van Tony Biggin zijn uitgevoerd. Tony Biggin was hierbij aanwezig. Als volgende jubileumactiviteit organiseert de SLK op zaterdag 12 oktober een workshop die wordt verzorgd door de Engelse componist Bob Chilcott. Door de Observer beschreven als ‘een hedendaagse held van de Britse koormuziek’. Hij treedt regelmatig op als gastdirigent van vooraanstaande koren over de gehele wereld en wordt ook veel gevraagd voor het geven van workshops.

Bob Chilcott staat garant voor een inspirerende middag waarbij hij over zijn werk zal vertellen en met ons delen van het Requiem zal repeteren en ander werk naar keuze. Wij zijn heel blij dat hij in zijn volle agenda een plekje heeft gevonden om naar Nederland te komen en dat hij ons de gelegenheid geeft om onze kennis van zijn prachtige muziek te verdiepen.

De workshop zal op 12 oktober plaatsvinden in de Lokhorstkerk in Leiden, van 13.00 tot 17.00 uur.

Deelname bedraagt € 22,50 per persoon. De componist neemt zelf al het benodigde materiaal mee, dus daar zijn verder geen kosten aan verbonden.

De inschrijving start vanaf 4 september. U kunt zich tot en met 15 september via e-mail aanmelden op info@leidsekoorprojecten.nl. U betaalt aan de kassa in de Lokhorstkerk bij aanvang van de workshop. Afhankelijk van het aantal deelnemers hoort u uiterlijk 23 september of deze workshop definitief door gaat.

Bob Chilcott zong als jongen en als universitair student in het koor van het King’s College van Cambridge. Hij maakte zo’n 12 jaar deel uit van de King’s Singers als tenor. Sinds 1997 is hij werkzaam als componist.  Chilcott heeft meer dan 125 werken uitgebracht en schreef naast het Requiem (première 2010) twee grotere religieuze werken, namelijk Canticles of Light en Jubilate. Nieuwe composities sinds 2010 zijn On Christmas Night (2010) en The Angry Planet (2012). In juli 2013 is Five Days that Changed the World voor het eerst uitgevoerd. Chilcott was 7 jaar dirigent van het koor van het Royal College of Music in Londen. In 2002 werd hij benoemd tot gastdirigent van de BBC Singers.

Wij hopen dat  u van deze bijzondere gelegenheid gebruik zult maken en dat we er met veel mensen van zullen genieten!

Hartelijke groeten,

Het bestuur van de Stichting Leidse Koorprojecten

 

 

 

Concert 21 juni 2013

20130621_010Op 21 juni 2013 heeft het

chreef naast het Requiem (première 2010) twee grotere religieuze werken, namelijk Canticles of Light en Jubilate. Nieuwe composities sinds 2010 zijn On Christmas Night (2010) en The Angry Planet (2012). In juli 2013 is Five Days that Changed the World voor het eerst uitgevoerd. Chilcott was 7 jaar dirigent van het koor van het Royal College of Music in Londen. In 2002 werd hij benoemd tot gastdirigent van de BBC Singers.

Wij hopen dat  u van deze bijzondere gelegenheid gebruik zult maken en dat we er met veel mensen van zullen genieten!

Hartelijke groeten,

Het bestuur van de Stichting Leidse Koorprojecten

 

 

Comments are closed.